Jak zarobić na ziemi?

Jak zarobić na ziemi?

Każdy z pewnością choć raz w swoim życiu słyszał, że na ziemi można zarobić. Nie chodzi tu tylko o własne gospodarstwo rolne, na którym chciałbym się skupić w innym artykule, ale na tzw. nieużytkach lub zwyczajnym zakupie gruntu dla późniejszej odsprzedaży. 

Kup i sprzedaj

To najprostszy sposób na dość szybki zarobek, a co najważniejsze, niemal całkowicie pozbawiony ryzyka. Oczywiście, niektórzy powiedzą, że zakup ziemi to nieco spóźniony pomysł, ponieważ najwięcej zarobili ci, którzy inwestowali tak kapitał kilka lub kilkanaście lat temu. Dane GUS mówią, że w latach 2004-2016 wzrost zysku z hektara ziemi wynosił 476%, a w województwie warmińsko-mazurskim aż 713%. Tyle nie udało się zarobić nawet na złocie (raptem 250%), nie mówiąc już o obligacjach. Nie wydaje się, że moda na grunty jest już za nami. Myślę, że zyski mogą z roku na rok przybierać na sile.

Mamy dwa rodzaje ziemi do zakupu: rolniczą oraz budowlaną. Zgodnie z ustawą z 2016 roku grunty rolne mogą kupować tylko rolnicy, ale nie przeszkodziło to wielu spekulantom omijać przepisy. Działka budowlana jest bardzo intratną inwestycją szczególnie, jeśli będzie się znajdować w stosunkowo bliskiej lokalizacji od dużego miasta, z dobrą drogą dojazdową, nad jeziorem czy w jakimś turystycznym miejscu. Spory zarobek, bo aż 250% osiągniemy na odrolnieniu ziemi i przygotowaniu gruntu pod budowę.

Zasadź las, a otrzymasz wsparcie

Prawdziwy boom na zalesianie gruntów miał miejsce w roku 2015. Program PROW finansowany z UE “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” planowany był na 5 lat, czyli do 2020 roku. Zakładał, że każdy kto ma ziemię min 1 ha i zasadzi tam las po roku może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów zgodnie z wyliczeniami:

od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha, dodatkowo jego ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami (1 132 zł/ha),

premia pielęgnacyjna na wykaszanie chwastów itp. (wysokość od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha), 

premia zalesieniowa wypłacana w wysokości 1 215 zł/ha corocznie przez 12 lat, do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza1.

Ziemia pod autostradę

Ten, kto zna plany przebiegu autostrad czy dróg szybkiego ruchu, a nawet inwestycji miejskich może dobrze zarobić na odsprzedaży gruntów. W 2019 roku za hektar wywłaszczonej ziemi można było otrzymać od 10 do 40 tys. złotych. Warto także rozpatrzyć czy w naszym mieście nie planuje się jakichś inwestycji na obszarze miejskich ogródków działkowych, bo to też może być opłacalne.

Ziemia pod farmy fotowoltaiczne

Istnieje też możliwość wynajmu gruntu (nawet jeśli jest to nieużytek), pod farmy fotowoltaiczne. Zysk z takiej dzierżawy to 10 tys. zł rocznie. Obszar m.in. musi:

liczyć powyżej 2ha,

być nieosłonięty przez budynki i drzewa,

z dojazdem utwardzoną drogą,

co najmniej 200 metrów od linii energetycznej.

To oczywiście tylko niektóre z pomysłów jak zarabiać na ziemi. Reszta w przyszłości.

1https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow1