Jak skutecznie planować i realizować cele w 2021?

Jak skutecznie planować i realizować cele w 2021?

O planowaniu i formułowaniu własnych postanowień i marzeń noworocznych powstało już wiele artykułów, a nawet e-booków i tradycyjnych publikacji. Czy jednak potrafiły nam pomóc? Jesteśmy bardzo podatni na lenistwo i łamanie naszych postanowień.

Tak często na pierwszy plan przedziera się brak konsekwencji, że poddanie się naszym słabościom wydaje się być wręcz naturalne. Ale wciąż wiernie podkreślam, że naturalnym może być też nasz sukces i realizacja wszystkich planów. Jak to zrobić? Plany i postanowienia na nowy rok?

Zmiana nawyków

Uwierz, że samo planowanie, zapisywanie na kartkach zadań do wykonania na określony dzień, tydzień czy miesiąc nie wystarczy. Oczywiście! To bardzo ważne i wciąż nie wolno nam z tego rezygnować. To jednak tylko początek, jeden z elementów.

Zwykle naszym największym wrogiem stają się słomiany zapał i lenistwo. Potrafimy zmotywować się do działania przez miesiąc, a nawet krócej, ale zapału i determinacji nie wystarcza na dłużej. Może więc przestańmy planować zadania, a zacznijmy planować nawyki?

Wyzwanie 2021 – wygrać ze słomianym zapałem i lenistwem

Człowiek dąży do przyjemności cielesnej i umysłowej. To jest prostsze działanie i dużo bardziej relaksujące. Lenistwo daje nam chwilowe odprężenie. Jest niezwykle przyjemne i łatwe, ponieważ zupełnie nie angażuje nas do żadnego działania. Wygrać z lenistwem to wielkie wyzwanie. Może być naszym planem noworocznym, ale wciąż nie jest wystarczająco dobrze sprecyzowane, aby mogło się udać.

Skuteczna zmiana nawyków to całkowite przeorganizowanie naszych codziennych nawyków do momentu, aż nie staną się naturalne. Co to oznacza? One muszą się wpisać w nasze biologiczne funkcjonowanie. To nic innego, jak przebudowa synaps, połączeń neuronalnych na potrzeby człowieka sukcesu, a nie człowieka leniwego o słomianym zapale. To początek myślenia o sobie w innych kategoriach, przebudowa własnych myśli i obrazu samego siebie.

Dobra energia wokół Ciebie

Wciąż pogłębiamy wiedzę na temat motywacji czy skutecznego działania i często okazuje się, że sabotuje nas nasza przeszłość. Co wtedy zrobić? Musimy przedefiniować siebie jako człowieka sukcesu, manifestującego to, czego najbardziej pragniemy.

Do tego potrzeba głębokiej medytacji! Ten proces nie jest łatwy i konieczny jest czas na tę gruntowną zmianę, ale wciąż musimy uczyć się nowych rzeczy, wstawać każdego dnia i wykonywać zadania inaczej niż dotychczas, budować swoje nowe nawyki. W tym aspekcie wszystko zaczyna się od myśli. To, co myślimy zaczynamy mówić, to co mówimy zaczynamy robić, to co robimy tworzy nasze nowe nawyki.

To proces …często długi, ale warto to robić z wiarą, że naprawdę się uda. W tym czasie tworzą się nowe połączenia synaptyczne w naszych umysłach i nagle okaże się, że zaczynamy przyciągać to, czego chcemy przez pole energii, jakie wytwarzamy wokół siebie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat energii, jak wielką ma moc i jak kierunkować ją za pomocą nowoczesnych, dostępnych metod – zapraszam do mnie – to darmowa wiedza. A tymczasem życzę wielu sukcesów w Nowym Roku!