Jak się skutecznie motywować?

Jak się skutecznie motywować?

Czy mówiąc – jestem zmotywowany – wiesz, co tak naprawdę masz na myśli? Koncepcja motywacji została już bogato zbadana i opisana. Z tej obszernej wiedzy korzystaj managerowie, trenerzy personalni i psychologowie. Także i my, możemy ją wykorzystać wspinając się po drabinie własnych marzeń. 

Definicja motywacji

Zgodnie naukową definicją, motywacja jest sternikiem naszych zachowań. To ona odpowiada za podjęte przez nas działania. Z powodzeniem możemy więc ją określić jako wewnętrzną siłę do wykonania określonych celów.

Zasady, które dobrze opisują wszystkie procesy związane z motywacją zostały poznane i wykorzystane w nauce o zarządzaniu. Na wysokich stopniach managerskich ludzie uczą się jak motywować innych do pracy, jak zwiększać ich motywację do działania, jak sprawić, aby stali się bardziej efektywni. Wiadomo już na przykład, że środki przymusu nie są skuteczne, a największe rezultaty przynosi własne, szczere zaangażowanie. Aby to osiągnąć, trzeba sobie uświadomić, że ostatecznie cel, do jakiego dążymy nie jest celem szefa czy przełożonego, ale naszym własnym.

Już Maslow tworząc hierarchię potrzeb zauważył, że zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, rodzi chęć zaspokajania potrzeb wyższego rzędu, następnego w kolejności. Trudno więc zmotywować się na przykład do wczesnego wstawania, jeśli będziemy regularnie późno zasypiać. Wszystko musi mieć określoną, logiczną kolejność, aby motywacja miała swój wymierny efekt.

Co oznacza być zmotywowanym?

Motywowanie się do osiągnięcia wyznaczonych celów to nic innego, jak wzbudzanie naszych emocji, myślenie o pozytywnych korzyściach przyszłej sytuacji, wizualizowanie celu ostatecznego. Ma więc konotacje emocjonalne i to właśnie emocje są kluczem do samomotywacji. Często jednak emocje nie wystarczają i po chwili euforii, szybko się spalamy. Zapominamy o naszych postanowieniach, a zapał, który w początkowej fazie jest niezwykle silny, z biegiem czasu maleje.

Jak się motywować?

Przede wszystkim analitycznie opracuj cel, do jakiego dążysz. Nie rzucaj się na głębokie morze, ponieważ szybko w nim utoniesz. Opracuj plan działania. Musisz uwzględnić system nagród, którymi będziesz się pozytywnie wzmacniał w czasie realizacji ogromnego planu. Pamiętaj, że cel to droga, która składa się z wielu małych kroków. Jeśli tego nie zrobisz, to bardzo szybko zniechęcisz się do działania. Człowiek musi widzieć szybkie efekty, nawet, jeśli nie będą spektakularne.

Brian Tracy zakłada, że na początku powinniśmy przypisać poszczególnym krokom określony priorytet. Co ciekawe, realizację zadań, zgodnie z jego doświadczeniem, musimy zaczynać od tych najtrudniejszych. Szczegółowo opisuje to w książce, pt. „Zjedz tę żabę”. Jeśli zjesz największą i najbardziej obrzydliwą żabę, która ma prowadzić cię do wyznaczonego celu, to każda kolejna „mniejsza żabka” nie zdoła cię już zniechęcić i zdemotywować.

Nic nie muszę, ale bardzo chcę

Czy wiesz, że słowa, jakie wypowiadasz, potrafią zaklinać rzeczywistość? Pozytywne myślenie, odpowiednie nastrajanie się znacznie zwiększa powodzenie wszystkich Twoich zamierzeń. Nie mów więc, „muszę to zrobić”. Zamień te słowa na „bardzo chcę to zrobić”. Już choćby tylko słowa będą cię silnie motywować do działania.