Inwestycja w las w 2021 roku

Inwestycja w las w 2021 roku

O inwestowaniu w grunty rolne lub grunty przygotowane już pod budowę domów, mówiło się od wielu lat. Zdecydowana większość chwali ten pomysł, ale czy rzeczywiście ktoś wdraża go w życie?

Ostatnio bardzo modne było inwestowanie w nieruchomości, lecz to okazało się być złudne. W obecnej sytuacji znacznie skurczył się rynek wynajmu mieszkań, a kredyty hipoteczne poczynione pod te inwestycje trzeba dalej spłacać. Las jest zaś z pozoru niewymagający, rośnie sam i sprzyja ekosystemom. 

Drewno – najcenniejszy surowiec

Od XVII wieku, drewno, jako surowiec, stało się bardzo cenne. To właśnie od tego momentu zaczęto myśleć o lesie, jako o drzewostanie, który trzeba chronić, a także regulować. Szybko bowiem zrozumiano, że nie ma nic bardziej cennego, niż las. Ropa naftowa czy surowce kopalne w długiej perspektywie czasowej nigdy nie będą warte więcej, niż drewno.

Dziś lasy prywatne stanowią zaledwie 20% wszystkich terenów leśnych, dlatego, jak się okazuje, dla inwestorów jest tu jeszcze spore pole do popisu.

Kup ziemię i posadź las

Program „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” to duża pomoc dla tych, którzy chcąc posadzić las na swojej ziemi. Działka, na której chcemy posiadać las musi mieć min. 0,1 ha i min. 20 m, a nie więcej niż 20 ha.

Koszt nasadzenia 1 ha waha się ok 5-7 tys. zł. Jednorazowa pomoc finansowa wynosi zaś od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha, w zależności od rodzaju działki i wielu dodatkowych czynników.

Wsparcie można także pozyskać w celu wykonania ogrodzenia 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie drzewek 3 palikami o wysokości 1132 zł/ha. Przez 12 lat od zalesienia corocznie wypłacana jest też premia zalesieniowa, której wartość wynosi 1215 zł/ha. W okresie 5 lat od zalesienia można również otrzymać tzw. premię pielęgnacyjną w kwocie od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Okazuje się zatem, że są to stosunkowo duże zapomogi finansowe, które pokrywają większość kosztów nasadzania i organizacji prywatnego lasu. Jest tylko jeden problem, aby uzyskać taką pomoc z państwa należy być rolnikiem. Czyżby nie każdy więc mógł posadzić prywatny las?

Dotacje finansowe dla właścicieli lasów

Utrzymanie dobrostanu lasu wiąże się z wieloma obowiązkami. Należy chronić go przed zaśmiecaniem, ewentualnymi klęskami, pożarami itp. Konieczne jest dbanie o ekosystem leśny i sprawowanie opieki nad gatunkami chronionymi.

Wydaje się to być więc spore wyzwanie dla właścicieli lasów, jednak mogą oni liczyć na dużą pomoc, także finansową. Nieustannie pojawiają się nowe programy wsparcia, jak choćby „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, którymi mogą być objęte lasy w wieku od 11 do 60 lat.

Zyski z lasu

Inwestycja w las najbardziej opłaca się rolnikom, ze względu na duże dopłaty do opieki i pielęgnacji zalesionego już terenu. Lasy nie potrzebują wymagających gleb, jak innego rodzaju uprawy, więc na zalesianie można przeznaczyć ziemię niższej klasy.

Drzewo wyrębowe sprzedaje się na różne cele i na tym później z pewnością da się zarobić, jednak z pieniędzy będą się już tylko cieszyć wnuki. Sosna największe zyski przynosi bowiem dopiero po 100 latach, a dąb 120-140 lat po zalesieniu. Warto jednak dobrze przemyśleć tę inwestycję, bo rzeczywiście może się opłacić.