Coaching – czym jest i czy jest skuteczny?

Coaching – czym jest i czy jest skuteczny?

Za wielkimi sukcesami wielu ludzi nierzadko stoi coaching. Najprościej mówiąc, jest to motywacja psychologiczna, która wpływa na samorozwój jednostki. 

Kiedy narodził się coaching?

Coaching ma swój początek w latach 70. XX wieku, kiedy to popularna stała się książka Timothy Gallwey`a The Inner Game, czyliWewnętrzna gra. Jej autor był pierwszym coachem, który jednocześnie uczył gry tenisa. Jako wieloletni trener zauważył, że sukces zawodników rodzi się najpierw w ich głowach, a nie tylko w mięśniach czy skutecznej technice. Nie jest zatem mitem, że sukces jest samospełniającą się przepowiednią i Twoją osobistą wiarą, że potrafisz tego dokonać. 

Komu potrzebny jest coach?

Powszechnie uważa się, że trening coachingu przeznaczony jest głównie dla osób znanych, artystów, biznesmenów, piosenkarzy, celebrytów, menadżerów oraz tych, którzy chcą coś osiągnąć na polu zawodowym. To jednak nieprawda, ponieważ coach może być prywatnym trenem rozwoju osobistego każdego, kto zwątpił w swoje możliwości osiągania sukcesów, jest zdemotywowany, pozbawiony nadziei na lepsze jutro i brak mu wiary, że coś jeszcze jest wart. Będziemy potrzebowali coachingu także wtedy, kiedy zmieniamy pracę, miejsce zamieszkania, chcemy zacząć wszystko od nowa, gdy nie potrafimy się zmobilizować do jakiegokolwiek działania, przestaliśmy myśleć pozytywnie lub nie jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać naszym czasem.

Jak wygląda trening coachingu?

Coaching wymaga cyklicznych spotkań z klientem, dlatego nie można się łudzić, że wystarczy raptem kilka sesji i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki staniemy się ludźmi sukcesu. W pierwszym etapie ustala się cel, do jakiego dąży klient. Musi być jasno sformułowany. Następnie precyzuje się oczekiwany efekt, a więc rezultat postawionego celu. Cele powinny być tworzone na miarę naszych możliwości, a przynajmniej podzielone na kilka etapów, aby nie zniechęcały. Podczas sesji coachingowych trener wraz z klientem wykonują określone ćwiczenia, czasem stosują do tego rekwizyty, posługują się sprawdzonymi schematami działania. Klient nierzadko ma obowiązek wykonywania zadań domowych, aby jego motywacja nie osłabła, a efekty stawały się coraz bliższe. Coach musi nieustannie naprowadzać klienta na postawiony cel, dbać o wywiązywanie się z obowiązków i stawianych mu zadań, a także udzielać mu informacji zwrotnej, czyli feed-backu, przez co koryguje jego błędy. Na koniec całego procesu następuje podsumowanie oraz ustalenie czy cel został osiągnięty. Ocena rezultatu jest konieczna, aby mówić o skutecznie przeprowadzonym treningu.

Jak wybrać coacha?

Wybór coacha jest niewątpliwie bardzo trudnym zadaniem, ponieważ w zasadzie nie ma żadnych konkretnych kwalifikacji, które dawałyby profesjonalny tytuł coacha. Oczywiście, istnieją szkoły zawodowe, kursy lub akredytacje dające szansę uzyskania stosownych kompetencji umożliwiających trening coachingu. Można także stać się członkiem stowarzyszeń, izb lub instytucji, jednak nie są one wystarczającym poświadczeniem posiadanych umiejętności. Warto więc sprawdzić doświadczenie danego trenera personalnego, zasugerować się ocenami zadowolonych klientów, aby podjąć z nim współpracę.